Aktuelno

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Želјko Brkić čestitao je danas školsku slavu Sveti Sava

27.01.2024.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Želјko Brkić čestitao je danas školsku slavu Sveti Sava učenicima Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici i poručio im da se spreme da tokom svojih karijera rade po zakonu, jer će samo tada biti na pravom putu.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Želјko Brkić čestitao je danas školsku slavu Sveti Sava učenicima Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici i poručio im da se spreme da tokom svojih karijera rade po zakonu, jer će samo tada biti na pravom putu.

„Srećni smo svi u Ministarstvu, a posebno mi, bivši učenici ove škole, što je zahvalјujući odluci i inicijativi ministra Bratislava Gašića, posle 14 godina, vraćena Srednja škola unutrašnjih poslova u naš obrazovni sistem i što smo u kalendaru slava našeg ministarstva upisali školsku slavu Sveti Sava“, naglasio je Brkić.

„Naši učenici se pripremaju za veoma težak, veoma odgovoran, ali i posebno human i veličanstven poziv. Poziv policajca je vrlo plemenit, govorio je Balzak, jer predstavlјa simbiozu tri plemenita zanimanja – vojničkog, svešteničkog i umetničkog. Odgovoriti na savremene bezbednosne izazove mogu samo obrazovani, stručni i visokokvalifikovani kadrovi. Ove činjenice smo svesni svi u našem ministarstvu i zbog toga ćemo uložiti sve napore kako bi naši učenici po završetku školovanja postali uzorna slika svakog policajca“, rekao je državni sekretar.

Brkić je dodao da se pored obrazovanja, velika pažnja posvećuje razvoju moralnih vrednosti i lјudskih vrlina učenika.

„Kada se prime u školu, naši učenici treba da budu na najvišoj lestvici etičkih standarda svoga naroda, ali ova lestvica je samo polazna tačka od koje počinjemo da gradimo njihov lični i profesionalni integritet i privrženost policijskom pozivu“, istakao je Brkić.

Državni sekretar poručio je učenicima Srednje škole unutrašnjih poslova da su „zakonske norme koje će primenjivati bezlične, odnose se na sve, i nikada neće biti toliko obuhvatne i dorečene da njihovim jezičkim tumačenjem svaku problemsku situaciju mogu podvesti pod slovo zakona“.

„Zbog toga nećete pogrešiti ako pravne praznine budete popunjavali pomoću moralnih načela, jer svako krivično delo jeste greh, ali svaki greh nije krivično delo. Zato vredno učite i vladajte se u duhu iskrenosti, skromnosti, pravednosti i pridržavajte se poruke koju je poštovalac srpskog naroda Rudolf Arčibald Rajs pre jednog veka uputio polaznicima Velike škole za kriminaliste kada je, između ostalog, rekao: Vi se u policiji nećete obogatiti, ali ćete imati to zadovolјstvo da ste radili za vašu zemlјu i da pripadate eliti vaše nacije. Uzmite za načelo rad i poštenje“, istakao je Brkić.

V. d. direktorka SŠUP „Jakov Nenadović“ Vesna Đurović naglasila je  da je vizija te škole obezbeđivanje visokokvalitetnog kadra koji će svoja znanja i umeća primeniti u praksi.

„Naš cilј je da postanemo i ostanemo lider stručnog policijskog obrazovanja u regionu i šire. Imamo viziju da stvorimo kvalitetnu i bezbednu školu blisku životu u kojoj je ugodno boraviti, učiti i raditi. Želimo srećnog i zadovolјnog srednjoškolca i budućeg zaštitnika društvenih vrednosti sa znanjem, veštinama, profesionalnim stavovima i novim idejama“, rekla je Đurović.