Dokumenti

Sporazumi i ugovori

1. Sporazum izmedu Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj saradnji (Word, PDF)

2. Sporazum izmedu Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o policijskoj saradnji u borbi protiv (Word, PDF)

3. Sporazum izmedu Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o policijskoj saradnji (Word, PDF)

4. Sporazum izmedu Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u borbi protiv ilegalne trgovine (Word, PDF)

5. Posebni kolektivni ugovor