Dokumenti

Dokumenti

Interes Ministarstva u celini je obezbeđivanje nesmetanog, efikasnog i usklađenog rada svih organizacionih jedinica, kao i stručnih i drugih poslova.

Normativno-pravni i opšte-pravni poslovi, koje obavljaju zaposleni u stručnim službama, u saradnji sa drugim organima i organizacijama, odnose se na pripremu zakona i drugih propisa iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova (uredbe, pravilnici, uputstva i dr.). Takođe, staraju se o njihovom potpunom i blagovremenom usklađivanju sa pravnim sistemom i daju stručna mišljenja na nacrte, odnosno predloge pravnih akata. Oni se staraju i o usklađivanju propisa iz delokruga Ministarstva sa pravom EU.

Za sprovođenje programa i projekata, kojima se obezbeđuje nesmetan i kontinuira reformski  proces, veoma je važno učešće stručnih službi u iniciranju, planiranju i vođenju pregovora za zaključivanje međunarodnih sporazuma iz oblasti policijske saradnje i drugih oblasti i sa drugim organima i organizacijama u Republici Srbiji na normativnim poslovima.