Dokumenti

Katar

*Od novembra 2016. godine Katar je uvrstio Republiku Srbiju na listu zemalјa kojima priznaje i zamenjuje nacionalne vozačke dozvole, bez potpisivanja sporazuma.