Finansije

Plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama - MUP

Planom za sprečavanje korupcije u postupcima javnih nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Plan) bliže se uređuje preduzimanje svih potrebnih mera i radnji kako ne bi došlo do korupcije u planiranju javnih nabavki, u postupku javne nabavke ili tokom izvršenja ugovora o javnoj nabavci u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Planom se uređuje i način prijavljivanja korupcije u cilju njenog pravovremenog otkrivanja, otklanjanja i umanjivanja štetnih posledica korupcije.

Plan se primenjuje i na nabavke dobara ili usluga ili ustupanje izvođenja radova, na koje se ne primenjuju propisi kojima se uređuju javne nabavke.....(Word, PDF)