Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma - Sokovi gazirani, JN 63/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka