Финансије

Позив у поступку јавне набавке мале вредности добара са закључењем оквирног споразума: Рукавице за једнократну употребу, ЈН број 51/20
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка