Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
1. План јавних набавки за 2024. годину
2. Трећa изменa Плана јавних набавки за 2022. годину
3. Друга измена Плана јавних набавки за 2022. годину
4. Измена Плана јавних набавки за 2022. годину
5. Годишњи Извештај о набавкама на које се закон не примењује - 2021 година
6. План јавних набавки за 2022. годину
7. Измењена верзија плана јавних набавки - ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
8. 2021: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
9. 2021: II квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
10. 2021: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
11. 2021: II квартал, образац А2 - извршење уговора
12. 2021: II квартал, образац А1 - измене уговорa
13. 2021: II квартал, образац A - подаци о уговорима
14. 2021: II квартал - непланиране набавке
15. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ - НОВИ ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
16. 2021: I квартал, образац A - подаци о уговорима
17. 2021: I квартал, образац А1 - измене уговорa
18. 2021: I квартал, образац А2 - извршење уговора
19. 2021: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
20. 2021: I квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
Прва<12345...>Последња