Финансије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције, обликован у 28 партија: Услуге текућег одржавања објеката МУП-а, ЈН 35/20.
Позив
Документација
Позива за подношење понуда-енглески језик
Одговор на питање
Одговор на питање
Одговор на питање са изменом конкурсне документације
Одговор на питање
Oдговор на питање са изменом
Нова важећа конкурсна документација
Одговор на питање
Одговор на питање
Одговор на питање
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 1
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 2
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 3
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 4
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 5
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 6
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 7
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 8
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 9
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 11
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 12
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 13
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 14
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 15
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 16
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 17
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 18
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 19
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 20
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 21
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 22
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 24
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 25
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 26
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 27
Обавештењe о закљученoм оквирнoм споразуму - партија 28