Финансије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга - Oдржавањe перионице и машина за прање под притиском, ЈН број 49/20
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка