Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума – Подне облоге, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 41/20
Позив
Документација
Одговори на питања са појашњењима и допуном конкурсне документације
Oдлукa о закључењу оквирног споразума
Oбавештење о закључном оквирном споразуму
Oбавештење о закљученом уговору
Oбавештење о закљученом уговору