Финансије

Позив у поступку јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума: Хемијско прање ћебади и постељине, ЈН 44/20
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о закључењу уговора