Građani

Koja je razlika između boravišta i prebivališta?

U skladu sa članom 3. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. glasnik RS”, br. 87/11), prebivalište je mesto u Republici Srbiji u kojem se građanin nastanio s namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kojem se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kojem se nastanio, dok je boravište mesto u Republici Srbiji u kojem građanin privremeno boravi van mesta svog prebivališta, duže od 90 dana.