Građani

Upis adrese u lična dokumenta za građane kojima je određen ili izmenjen naziv ulice i kućni broj

U okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra vrši se utvrđivanje naziva ulice i kućnog broja za ulice koje prethodno nisu imale naziv, odnosno kućni broj, kao i promena postojećih naziva ulica i prenumeracija postojećih kućnih brojeva.

Ukoliko je ulica u kojoj građanin stanuje dobila naziv, odnosno kućni broj ili je promenila naziv odnosno kućni broj, građanin ne podnosi zahtev za prijavu prebivališta i nije u obavezi da plaća taksu na zahtev.

Građaninu koji poseduje važeću ličnu kartu sa čipom, nov naziv ulice odnosno kućni broj biće unet u čip lične karte koju poseduje.

Građaninu koji poseduje važeću ličnu kartu bez čipa ili trajnu ličnu kartu izdaće se lična karta sa čipom ili trajna lična karta bez plaćanja propisanih naknada, odnosno na teret budžeta Republike Srbije, u skladu sa Zaklјučcima Vlade Republike Srbije 05 broj 205-684/2019 od 24.01.2019. godine i 05 broj 2571/2019 od 21.03.2019. godine.
U navedenim slučajevima, potrebno je da građanin stavi na uvid ugovor o kupoprodaji ili vlasnički list i dr., bez obzira na datum njihovog izdavanja, u kojima su naznačeni podaci o: vlasniku-korisniku te stambene jedinice, kao i naziv opštine, naziv katastarske opštine, broj objekta, broj katastarske parcele i podbroj parcele na kojoj se stambena jedinica nalazi, kako bi nadležne organizacione jedinice ovog Ministarstva mogle da izvrše preuzimanje podataka o utvrđenom nazivu ulice i kućnom broju objekta u kojem građanin živi iz baze podataka Republičkog geodetskog zavoda, odnosno da uz saglasnost građanina zatraže službenim putem navedeni podatak.
Obaveštenje o utvrđivanju naziva ulice ili kućnog broja, odnosno o promeni postojećeg naziva ulice ili prenumeraciji kućnog broja, koje izdaju nadležne Službe za katastar nepokretnosti, građani mogu priložiti i sami, ukoliko to žele.

U slučaju kada je promenjen naziv ulice ili kućni broj, a adresa stanovanja faktički nije promenjena, ne postoji obaveza izdavanja novog pasoša i nove saobraćajne dozvole zbog te činjenice. Podatak o adresi stanovanja sa novim nazivom ulice ili kućnim brojem će se upisati prilikom izdavanja novog pasoša i nove saobraćajne dozvole zbog isteka važenja prethodno izdatog pasoša, odnosno saobraćajne dozvole.

Napominjemo da se zamena pasoša i saobraćajne dozvole može izvršiti zbog promene naziva ulice i kućnog broja ukoliko je to potrebno radi prilaganja organu u inostranstvu, kojom prilikom je neophodno priložiti dokaz o izvršenoj uplati propisanih naknada i taksi za izdavanje ovih dokumenata , s obzirom na to da navedenim Zaklјučcima nije regulisano da ovi troškovi padaju na teret budžeta Republike Srbije.