Građani

Priznavanje vozačke dozvole Republike Srbije u Republici Austriji

Obaveštavamo vas da smo od strane Ambasade Republike Srbije u Beču dobili informaciju da je 6.2.2017. godine objavljena odluka austrijskog ministra za saobraćaj, inovacije i tehnologiju o priznanju vozačkih dozvola izdatih u Republici Srbiji bez obaveze polaganja vozačkog ispita za sve kategorije vozila.

Navedena odluka je rezultat intenzivnih pregovora Ministarstva unutrašnjih poslova sa austrijskom stranom.

Državljani Republike Srbije ovo pravo mogu ostvarivati pod sledećim uslovima.

 1. Moraju imati regulisan boravak u Austriji. Podnosilac zahteva je u obavezi da dokaže da je u trenutku sticanja inostrane vozačke dozvole imao glavno mesto boravka ili boravak u trajanju od najmanje 6  meseci u zemlji koja je izdala vozačku dozvolu. Ovaj dokaz nije neophodan, ukoliko podnosilac zahteva poseduje državljanstvo zemlje izdavanja vozačke dozvole i da je prilikom zasnivanja glavnog mesta boravka u Austriji već posedovao inostranu vozačku dozvolu.
 2. Potrebna su sledeća dokumenta prilikom podnošenja zahteva:
  • popunjen formular sa zahtevom;
  • lekarsko uverenje koje ne sme da bude starije od 18 meseci i mora da bude izdato od strane ovlašćenog lekara;
  • putna isprava u originalu i dve kopije;
  • prijavni list u originalu i  jedna kopija;
  • vozačka dozvola u originalu i dve kopije;
  • fotografija za pasoš (36-45 mm x 28-35 mm).