Građani

Priznavanje vozačke dozvole Republike Srbije u Australiji

Australija je uvrstila Republiku Srbiju na listu zemalja čiji državljani mogu, počev od 1. 2. 2017. godine, da apliciraju za australijanske vozačke dozvole bez polaganja praktičnog i teorijskog vozačkog testa za kategorije putničkog vozila i motocikla.

Građani koji poseduju vozačku dozvolu koju im je izdala Republika Srbija, prilikom apliciranja za vozačku dozvolu Australije treba da ispune sledeće uslove:

  • moraju da imaju 25 ili više godina,
  • treba da ispunjavaju uslove za odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole (starosni uslov i činjenicu da su imaoci vozačke dozvole u odgovarajućem vremenskom periodu),
  • da prilože adekvatan identifikacioni dokument i
  • moraju imati regulisan boravak u Australiji.

Od vozača mlađih od 25 godina će se tražiti da polažu sve potrebne testove praktičnog i teorijskog dela vozačkog ispita.

Privremena vozačka dozvola može biti odobrena podnosiocu zahteva koji ima manje od 19 godina ili nema inostranu vozačku dozvolu u ukupnom trajanju od dve godine.