Građani

Priznavanje vozačkih dozvola između Republike Srbije i Kraljevine Španije

Privremena primena Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dovola počela je od 19. juna 2017. godine.

Ovaj sporazum omogućiće državljanima dve države koji imaju regulisan boravak na teritoriji druge ugovorne strane upravljanje motornim vozilima iz kategorije za koju je takva dozvola važeća u državi u kojoj je izdata.

Zamena će se obaviti bez obaveze polaganja teorijskih i praktičnih ispita.

Kao izuzetak, vlasnici srpskih vozačkih dozvola koje odgovaraju kategorijama C1, C1+E, C, C+E, D i D+E, moraće da prođu teorijsku proveru znanja i probnu vožnju na otvorenom putu u javnom saobraćaju, koristeći tip vozila koja prema ovim dozvolama imaju pravo da voze.