Građani

Promena registarskih tablica

Registarska tablica zameniće se novom kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području, kad se izgubi, ukrade ili bude uništena, kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva.

Za promenu registarskih tablica potrebno je priložiti:

  1. registracioni list;
  2. saobraćajnu dozvolu;
  3. potvrdu o prijavi nestanka registarskih tablica, odnosno izjavu vlasnika vozila o razlozima i okolnostima oštećenja registarskih tablica (ako su tablice nestale ili oštećene);
  4. prethodno izdate registarske tablice (ako su tablice oštećene-dotrajale) ;
  5. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
  6. uplatnica generisana na portalu eUprave