Građani

Saveti roditeljima

Bez obzira na Vaša iskustva i stavove, deca i mladi neizbežno dolaze u kontakt sa računarima i komunikacionim tehnologijama. Informatika je i deo školskog programa. Važno je znati da će Vaša deca koristiti računarsku tehnologiju i da je teško, pa i štetno za njihov razvoj zabraniti im korišćenje mobilnih telefona, računara i interneta.

Iskustva pokazuju da nadzor roditelja i nadgledanje dečjih aktivnosti na internetu predstavljaju važan korak u zaštiti dece i mladih, ali i da samo taj vid zaštite nije i dovoljan.

Roditelji nisu u prilici da stalno nadgledaju aktivnost svoje dece na internetu. Decu treba naučiti da računare koriste na siguran način, a ne „da ih vode za ruku". Kao što decu učimo kako da se rešavaju probleme sa uznemirujućim i neugodnim događajima u svakodnevnom životu i kako da prepoznaju i izbegnu opasnost na ulici i u svojoj okolini, važno je naučiti ih kako da bezbedno koriste internet i kako da prepoznaju moguću opasnost i izbegnu rizična ponašanja. Takođe, važno je naučiti decu i mlade o preuzimanju odgovornosti za svoje ponašanje i o posledicama određenih postupaka, koje pogađaju njih same, ali i druge s kojima su u kontaktu.

Potrebno je poštovati njihovu nezavisnost, interese i aktivnosti u skladu s njihovim uzrastom, kao i koristiti poruke prilagođene njihovom uzrastu. Chat, blog, forum i slična mesta na internetu, gde deca i mladi mogu razmenjivati mišljenja i komunicirati, vrlo su popularna, pa su stoga i privlačna osobama koje žele da zloupotrebe njihovo poverenje na Internetu. Zlopotreba vršnjaka najčešće uključuje preteće poruke, vređanje i širenje glasina, ucene koje jedno dete, ili više njih, upućuju drugom detetu.

Zlopotrebe odraslih najčešće uključuju lažno predstavljanje i manipulisanje sa ciljem pridobijanja dece i mladih da bi se ona navela na nepoželjna ponašanja (najčešće seksualna).

Ako saznate da je Vaše dete bilo izloženo nasilju putem Interneta, potrebno je da preduzmete sledeće korake:

naučite dete da ne odgovara na nasilne, preteće ili bilo koje druge sumnjive poruke i pozive;
ne brišite poruke ili slike jer mogu poslužiti kao dokaz;
kontaktirajte Vašeg internet provajdera i prijavite da ste primili takvu poruku;
kontaktirajte školu i obavestite ih o ponašanju/zlostavljanju ili eventualnim promenama raspoloženja i ponašanja kod deteta;
kontaktirajte policiju ako poruke sadrže pretnje nasiljem, uhođenje, napastovanje, dečiju pornografiju i sl., ili kada prethodni koraci nisu dali rezultate;
ako Vam je poznat identitet izvršioca, broj ili elektronska adresa sa koje su uznemirujuće i zlonamerne poruke upućene, svakako obavestite o tome policiju, mobilne operatere, internet provajdera, školu...

Trebalo bi da razgovarate sa svojom decom o računarskoj etici, da dogovorite pravila ponašanja na internetu i, kao najvažnije, definišete posledice kršenja tih pravila.