Građani

Zaštitimo decu od pedofilije na internetu

UKOLIKO IMATE INFORMACIJE O SEKSUALNOJ ZLOUPOTREBI MALOLETNIH LICA U PORNOGRAFSKE SVRHE NA INTERNETU UPUTITE ELEKTRONSKU PORUKU NA ELEKTRONSKU ADRESU ODELJENJA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA:

prijavipedofiliju@mup.gov.rs 

POMOZITE NAM DA ZAŠTITIMO DECU I OMOGUĆIMO IM DETINJSTVO KAKVO ZASLUŽUJU POŠTO SU ONA NAŠA BUDUĆNOST

S poštovanjem,
Vaše Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Zaštitimo decu od pedofilije na Internetu

 

Pedofilija (grč. παιδοφιλία παις, dete) i (φιλία, ljubav, prijateljstvo) je naklonost seksualnom iskorištavanju dece istog, suprotnog, ili oba pola. Zbog težine posledica, ovakva nastranost je strogo zakonski kažnjiva u svim zemljama.

 

Pedofilija spada u oblik poremećaja ličnosti. Ovde dolazi do pogrešnog izbora seksualnog objekta, a to su najčešće deca. Može biti heteroseksualna i homoseksualna. Poremećaj se ređe javlja i kod žena. Heteroseksualni pedofili biraju decu uzrasta od 8 do 10 godina, dok homoseksualni pedofil bira stariji uzrast. Seksualno zlostavljanje maloletnih lica predstavlja bilo koji vid eksploatacije mlađih od 18 godina u cilju seksualnog zadovoljavanja od strane starije osobe. Ono može da obuhvata telefonske razgovore, traženje od maloletnog lica da pokaže intimne delove tela ili pokazivanje intimnih delova tela od strane punoletnog lica detetu ili maloletnom licu, milovanje, snimanje pornografskih fotografija nastalih seksualnim zlostavljanjem dece ili maloletnih lica i pokazivanje pornografskog materijala, pokušaj izvršenja seksualnog odnosa nad maloletnim licima, incest sa detetom ili maloletnim licem, silovanje deteta ili maloletnog lica, primoravanje na prostituciju i slično.

DEFINICIJA DETETA I MALOLETNOG LICA

Dete je u krivičnom zakonodavstvu definisano kao lice koje nije navršilo četrnaest godina starosti.

Maloletno lice smatra se ono koje je starosne dobi od četrnaest do osamnaest godina.

 

NAČIN ZAŠTITE:

Osnovni oblik zaštite maloletnih lica od zloupotrebe u pornografske svrhe sadržan je u okviru Krivičnog zakonika koji se primenjuje u Republici Srbiji.

Član 185.

Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje dece za pornografiju

 1. Ko maloletniku proda , prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način učini dostupnim tekstove, slike audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.
 2. Ko iskoristi maloletnika za proizvodnju slika, audio-vizuelnih ili drugih predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku predstavu, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
 3. Ako je delo iz stava 1. i 2. ovog člana izvršeno prema detetu učinilac će se kazniti za delo iz stava 1 zatvorom od šest meseci do tri godine, a za delo iz stava 2. od jedne do osam godina zatvora.
 4. Ko pribavlja za sebe ili drugog, poseduje, prodaje, javno izlaže ili elektronski ili na drugi način čini dostupnim slike, audio-vizuelene ili druge predmete pornografske sadržine nastale iskorišćavanjem maloletnog lica kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.
 5. Predmeti iz st.1 i st.4. ovog člana oduzeće se.

Član 185a.

Navođenje maloletnog lica na prisustvovanje polnim radnjama

 1. Ko navede maloletnika da prisustvuje silovanju, obljubi ili sa njom izjednačenim činom ili drugoj polnoj radnji kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.
 2. Ako je delo iz stava 1. učinjeno upotrebom sile ili pretnje, ili prema detetu učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Član 185b.

Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu

 1. Ko u nameri izvršenja krivičnih dela Silovanja, Obljube nad nemoćnim licem, Obljube nad detetom, Obljube zloupotrebom službenog položaja, Nedozvoljenim polnim radnjama, Podvođenje ili omogućavanje vršenja polnog odnosa, Posredovanja u vršenju prostitucije, Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje dece za pornografiju i Navođenje maloletnog lica na prisustvovanje polnim radnjama, koristeći računarsku mrežu ili komunikaciju drugim tehničkim sredstvima dogovori sa maloletnikom sastanak i pojavi se na dogovorenom mestu radi sastanka kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.
 2. Ko delo iz stava 1. ovog člana izvrši prema detetu kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

 

VAŽNO!

 

Najvažnije izmene su da se po prvi put u Krivičnom Zakoniku Republike Srbije kao krivično delo smatra posedovanje i pribavljanje slika, audio-vizuelnih ili drugih predmeta pornografske sadržine nastale iskorišćavanjem maloletnog lica.

Po našem zakonodavstvu detetom se smatra lice koje nije navršilo 14 godina starosti a maloletnim licem lice koje nije navršilo 18 godina (mlađi maloletnik od 14 do 16 i stariji maloletnik od 16 do 18 godina).

Naime prema Konvenciji o kompjuterskom kriminalu iz 2001 godine koju je naša država ratifikovala i primenila u svom Krivičnom zakoniku i konvencijama koje se bave zaštitom prava deteta ovaj problem stavljen je u žižu interesovanja evropske i svetske javnosti, a u pojedinim državama proglašena je i prioritetom broj jedan kada je u pitanju kompjuterski kriminal i organizovani kriminal uopšte. Kao primer mogu se navesti države kao što su Francuska, SAD, Velika Britanija, Nemačka , ali i naša država - Republika Srbija.

Kod nas se kao izvršioci ovi krivičnih dela javljaju lica iz svih društvenih struktura tako da ne postoji profil izvršilaca ovih krivičnih dela u tom smislu.

Motivi za izvršenje ovih krivičnih dela su takođe širokog spektra i predmet su psihološkog profilisanja izvršilaca u zavisnosti od slučaja do slučaja.

Maloletna lica se pojavljuju kao žrtve ovih krivičnih dela često ni sama nisu svesna šta im se dešava pošto izvršioci koriste njihovo poverenje i krivična dela vrše pod specifičnim okolnostima, najčešće kada potpuno zadobiju poverenje žrtve, tako da su vrlo teška za otkrivanje.

Izvršioci mogu biti i iz bliskog kruga porodice, rodbine ili prijatelja u kojoj se dete nalazi, kada se neretko koriste i metode zastrašivanja pretnjom da će se licima od autoriteta (roditeljima) reći “šta dete radi” da će se naneti neko zlo deci bliskim licima ukoliko ne pristanu na određene radnje i sl. Takođe se poverenje maloletnika radi vršenja krivičnih dela stiče i na taj način što se istima posvećuje posebna pažnja, koriste se situacije u kojima se osećaju voljeno, kupuju im se razni pokloni i sl.

Pojavom Interneta i sve bržeg načina razmene multimedijalnih sadržaja materijal nastao iskorišćavanjem maloletnih lica u pornografske svrhe dostupan je široj javnosti, t.j. čitavom svetu u samo nekoliko sekundi. Iza ovakvih sadržaja često stoje i kriminalne grupe koje na ovakav način pokušavaju da dođu do zarade, koristeći “tražnju” za ovakvim materijalom i u koliko se pokaže da mogu da zarade novac vršenjem ovih krivičnih dela krug maloletnih lica koja postaju žrtve sve se više širi. Pošto se slike nastale na ovaj način pojave na Internetu vrlo brzo postaju dostupne i na drugim Internet sajtovima koji reklamiraju ovakav sadržaj u roku od nekoliko minuta. Nažalost, deca na ovakav način sa pojavom ovakvih snimaka preživljavaju iste traume svaki put kada se one pojave, pa čak i mnogo godina nakon što odrastu.

Pored pojave Internet sajtova na kojima se materijal nastao iskorišćavanjem maloletnih lica u pornografske svrhe sve veći problem postaje i uznemiravanje dece poznatije kao online grooming (uznemiravanja putem SMS poruka, putem telefona ili putem Internet servisa) jer se izvršilac često krije iza lažnog identiteta (bliskog potrebama deteta i sa lažnim podacima).

U ovakvim slučajevima izvršioci se u okviru komunikacije preko Internet servisa odnosno preko servisa za druženje kao što su (Facebook, Twitter itd) predstavljaju kao lica koja su slična onom profilu koje dete sa druge strane traži, ulaze u komunikaciju sa njim, pokušavaju da steknu poverenje na razne načine a nakon toga da razmene fotografije sa pornografskom sadržinom npr. da dete samo sebe slika, pa sve do ekstremnih situacija u kojima traže i konkretan kontakt sa detetom kada izvršioci dela zakazuju sastanke pri čemu ne retko dolazi i do izvršenja teških krivičnih dela protiv polnih sloboda i protiv života i tela maloletnika.

Na Internetu postoje i servisi na kojima postoji mogućnost audio-vizuelne komunikacije kao npr. MSN ili SKYPE koji pružaju “intimniju atmosferu” izvršiocima navedenih krivičnih dela kako bi se lakše upoznali sa potencijalnim žrtvama i pribavili ilegalni sadržaj lažno se predstavljajući.

Korišćenje Internet kamera može predstavljati potencijalnu opasnost jer neretko izvršioci ovih krivičnih dela fotografije kao i video materijal koji nastane prilikom korišćenja kamera ( ukoliko traže da se osoba slika naga, u eksplicitnim pozama ..) čuvaju na svojim računarima a potom isti postavljaju, razmenjuju na forumima ili sajtovima na kojima se nalazi materijal nastao iskorišćavanjem maloletnih lica u pornografske svrhe i sl.

Kao jedan od novih oblika izvršenja ovih krivičnih dela javlja se i pravljenje slika i audio vizuelnog materijala korišćenjem mobilnih telefona a potom i razmene putem MMS usluge.

Fotografije maloletnih lica koje su napravljene za potrebe bavljenja manekenstvom često završavaju na Internet sajtovima koji sadrže materijal nastao iskorišćavanjem maloletnih lica u pornografske svrhe, kao i na raznim forumima na kojima se razmenjuje navedeni sadržaj.

Kod navedenih krivičnih dela postoji velika tamna brojka odnosno postoji veliki broj neprijavljenih izvršenja ovih krivičnih dela.

Kao dominantni razlozi za neprijavljivanje su patrijahalna sredina, strah od roditelja, strah od pretnji izvršioca krivičnih dela...

KORISNI SAVETI:

Saveti za roditelje:

 • Nastojte da zaštitite decu od neprijatnih iskustava – pokažite im kako da zaštite sopstvenu privatnost i poštuju privatnost drugih.
 • Naučite decu da ne odgovaraju na sumnjive poruke.
 • Pomozite deci da shvate kakve poruke mogu da izazovu neprijatne osećaje.
 • Proverite umeju li deca da blokiraju prijem poruka od određenog pošaljioca.
 • Sačuvajte poruke, mogu da vam posluže kao važan dokaz.
 • Budite u kontaktu s ljudima iz okoline vašeg deteta – upoznajte se s njegovim drugovima, njihovim roditeljima, nastavnicima i uopšte okruženjem.
 • Naučite svoje dete da vas obaveštava o svakom iskustvu iz virtualnog realnog sveta, koje ga zabrinjava. Ubedite ga da u vas može da se pouzda i kada neoprezno uradi nešto loše i da ćete zajedno potražiti rešenje.
 • Objasnite detetu da, ukoliko ga neko uznemirava, to nikad nije njegova krivica.
 • Da stvaraju bezbedne profile, kojima mogu zaštititi svoju privatnost.
 • Da štite svoju šifru.
 • Da reaguju samo na poruke osoba koje poznaju iz života van Interneta i samo tim osobama da se i obraćaju.
 • Ukoliko hoće da objave na internetu svoju ili sliku porodice, kuće trebalo bi da se o tome posavetuju sa roditeljima.
 • Privatne informacije (broj telefona, adresu, školu, sportski klub i sl.) ne treba da upisuju u razne upitnike na sajtovima niti da ih daju nepoznatim ljudima.
 • Uspostavljajte sa svojom decom odnos baziran na poverenju.
 • Uverite ih da mogu sa vama da pričaju i o svojim greškama zato što jedino tako možete zajednički da nađete rešenje! Greške pri učenju su normalne.
 • Na početnim stranama mreža za socijalno druženje (facebook, twitter...) postoje pravila za korišćenje istih, saveti a navedena je i starosna granica za korišćenje mreža.

Saveti maloletnim licima:

 • Nemojte slati poruke, fotografije ili drugi materijaj koji bi nekome mogao da naškodi, slike šaljite samo osobama koje lično poznajete i u koje imate poverenja i isključivo nakon konsultacije sa roditeljima.
 • Ne ostavljajte lične podatke nepoznatim licima.
 • Ignorišite nepoznate osobe koje žele da uspostave kontakt sa Vama i ne prihvatajte sastanke sa tim osobama.
 • Na početnim stranama mreža za socijalno druženje (facebook, twitter...) postoje pravila za korišćenje istih, saveti a navedena je i starosna granica za korišćenje mreža.

NAPOMENA:

Na Internetu postoji veliki broj stručnih materijala vezanih za borbu protiv ove pojave koji služi za edukaciji i može se slobodno koristiti. Ovaj materijal predstavljaju novinski članci, stručni naučni radovi, izveštaji sa koferencija i slično.