Sektori

Sektori

Sektori su organizacione jedinice Ministarstva koje su, u organizacionoj šemi direktno vezane za Kabinet ministra i odgovorne ministru unutrašnjih poslova. Oni u svom sastavu imaju više odeljenja, koja se dele na niže organizacione jedinice.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u svom sastavu ima:

  • Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije
  • Sektor za materijalno-finasijske poslove,
  • Sektor unutrašnje kontrole,
  • Sektor za vanredne situacije
  • Sektor za ljudske resurse,
  • Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje