Грађани

Да ли су обавезне фотографије за добијање биометријских докумената?

За издавање путне исправе може се приложити и фотографија величине 50x50mm – ”en face”, на једнобојној сивој позадини, али није обавезно тј. по жељи грађана. Уз захтев за издавање личне карте такође није обавезно приложити фотографију исте величине.