Грађани

Регистрација возила

 

Повезани документи

 

Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила  („Сл.гласник РС“, бр. 69 од 24. 09. 2010, 101 од 29. 12. 2010, 53 од 20. 07. 2011, 22 од 23. 03. 2012, 121 од 24. 12. 2012, 42 од 23. 04. 2014, 108 од 10. 10. 2014, 65 од 24. 07. 2015, 95 од 20. 11. 2015, 71 од 21. 07. 2017, 44 од 8. 06. 2018 - др. закон, 63 од 17. 08. 2018), (Word, PDF)
Републичка административна такса (види табелу)
Порез на употребу возила (Word, PDF)