Грађани

Шта да радите када установите да вам је нестала путна исправа?

  • Сходно Закону о путним исправама лице које изгуби путну исправу дужно је да без одлагања пријави нестанак путне исправе најближој полицијској управи односно полицијској станици Министарства унутрашњих послова. Ако је путна исправа нестала у иностранству, лице које изгуби путну исправу дужно је да њен нестанак пријави најближем дипломатском или конзуларном представништву Републике Србије.
  • Након пријаве нестанка путне исправе надлежни орган ће несталу путну исправу решењем прогласити неважећом, након извршене уплате (уплатница генерисана на порталу еУправа 
  • Путна исправа проглашена неважећом оглашава  се на званичној веб презентацији Министарства унутрашњих послова.